INDEKS AUTORSKI

Waleria Szydłowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Co to jest egzystencjalizm? Studia Filozoficzne, nr 3, 107-120, 1989. Szydłowska, Waleria.

# HEIDEGGER, Martin # egzystencjalizm #
TREŚĆ. Sto lat temu, 26 września 1889 roku, urodził się w Messkirch Martin Heidegger. Kilkadziesiąt lat później, wraz z dziełem Sein und Zeit i innymi testami Heideggera narodził się egzystencjalizm. Do kierunku tego Heidegger sam nie chciał się zaliczać, jeśli jednak można dziś traktować egzystencjalizm jako określony, alternatywny wobec pozostałych nurt w filozofii współczesnej, to dzieje się tak za sprawą Heideggera właśnie. W setną rocznicę urodzin filozofa trzeba zapytać oto, czym jest myślenie które wpisało się w kulturę naszego wieku piórem tak wielu.