INDEKS AUTORSKI

Marek Szydłowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Traktat o geometrach na rozgrzanej płycie czyli kosmologia salamander. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 69-81, 1989/1990. Szydłowski, Marek.

# kosmologia #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Arena życiowa salamander - spojrzenie z zewnątrz. 2. Model geometryczny przestrzeni fizycznej salamander. 3.Własności świata Salamander. 4. Zgeometryzowana fizyka na rozgrzanej płycie. 5. Problemy globalne kosmologii salamander. 6. Kosmologia salamander a kosmologia istot ziemskich.