INDEKS AUTORSKI

Beata Szymańska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Intuicja i wyobraźnia. (Teoria poznania Antoniego Langego). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 205-237, 1974.

# LANGE, Antoni # Młoda Polska # teoria poznania # intuicja # wyobraźnia #

Letejska strona sztuki. (Koncepcja nieświadomości w polskiej literaturze modernistycznej). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 177-200, 1976. Szymańska, Beata.

# sztuka # nieświadomość # Młoda Polska # PRZYBYSZEWSKI, Stanisław # LANGE, Antoni #

z: Markiewicz, Barbara. Emanuel Swedenborg w kulturze europejskiej. [Warszawa 3-5.06.1986]. Studia Filozoficzne, nr 2, 181-184, 1987.

Buddyjska etyka "współczucia" i etyka "współodczuwania" Maxa Schelera. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 141-150, 1990. Szymańska, Beata.

# buddyzm # SCHELER, Max # współczucie # etyka #
ABSTRAKT. Artykuł stanowi próbę przedstawienia pewnej szczególnej interpretacji etyki buddyjskiej, jaką w swoich pracach przedstawił Max Scheler. Kluczowe pojęcia tej interpretacji to "współczucie" i "współcierpienie". Zarzucając etyce buddyzmu pesymizm (z tym zarzutem autorka artykułu polemizuje), dostrzega w nim jednak Scheler cenne dla współczesnego myślenia Zachodu zwrócenie uwagi na poznawcze aspekty uczuć i nadanie światu przyrody sensu i wartości, które współczesna nauka odrzuciła.