INDEKS AUTORSKI

Elżbieta Szymańska-Świątek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Bergson i Husserl: jedna czy dwie koncepcje czasu? Studia Filozoficzne, nr 1, 71-81, 1990. Szymańska-Świątek, Elżbieta.

# czas # HUSSERL, Edmund # BERGSON, Henri #
ABSTRAKT. W artykule analizuję zestawione częstokroć koncepcje czasu Bergsona i Husserla, kluczowe dla systemów obu filozofów. Celem przeprowadzonych analiz jest ustanowienie zakresu podobieństw i różnic między Bergsonowskim trwaniem a Husserlowską problematyką konstruktywną. Na ich podstawie próbuję pokazać, iż wspólne obu filozofom są tylko inspiracje: klimat pewnej postawy umysłowej charakterystycznej dla początków naszego stulecia. Właściwe koncepcje czasu Bergsona i Husserla, w moim przekonaniu, są zasadniczo odmienne.