INDEKS AUTORSKI

Andrzej Szymański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Maszyny matematyczne symulujące myślenie. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 21-32, 1979. Szymański, Andrzej.

# maszyna Turinga # myślenie # sztuczna inteligencja # algorytm #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Rys historyczny rozwoju koncepcji maszyny matematycznej. 3. Komputer i jego działanie. 4. Program i języki algorytmiczne. 5. GPS - program, który miał symulować myśl ludzką. 6. Symulowanie procesu wytwarzania pojęć u człowieka. 7. Aspekty ontologiczne komputerowej symulacji procesu wytwarzania pojęć u człowieka. 8. Wnioski.