INDEKS AUTORSKI

Władysław Kamil Szymański OP


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zestawienie i treściowa analiza tekstów z dzieł św. Tomasza z Akwinu jako podstawa do interpretacji pojęcia pogańskiej i chrześcijańskiej świętości. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 15-173, 1959.

# TOMASZ z Akwinu, św. # chrześcijaństwo # świętość #
TREŚĆ. 1. Świętość w związku z neoplatońską ideą czystości. 2. Koncepcja świętości związanej z kultem bożym. 3. Chrześcijańska świętość łaski.

Analiza czynu ludzkiego w nowym oświetleniu. Roczniki Filozoficzne, 8(2), 5-37, 1960.

# czyn # cel # etyka #
TREŚĆ. 1. Dotychczasowy stan zagadnienia. 2. Analiza struktury czynu ludzkiego. (a) Intencjonalno-afektywne zwrócenia się do celu. (b) Zmierzanie do realnego osiągnięcia umiłowanego celu. (c) Osiągnięcie i posiadanie celu.

O uprzejmości. Nauka św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 9(2), 51-74, 1961. Szymański, Władysław Kamil.

# TOMASZ z Akwinu, św. # uprzejmość # etyka # cnota #
TREŚĆ. 1. Wskazanie problematyki. 2. Podejście i metoda św. Tomasza w ujęciu zagadnienia. 3. Zasadnicze określenie uprzejmości. 4. Pokrewieństwo uprzejmości z innymi cnotami. 5. Uprzejmość a wady jej przeciwne. 6. Końcowe wnioski.

Metafizyczne podstawy etyki.  Znak, nr 83, 651-662, 1961.

# metafizyka # etyka # dobro moralne #

Problematyka dobra w Enneadach Plotyna. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 5-13, 1963. Szymański, Władysław Kamil.

# PLOTYN # dobro # ontologia #
TREŚĆ. 1. Tok rozważania na tle ogólnofilozoficznych założeń systemu. 2. Dobro od strony ontycznej. 3. Koncepcja dobra etycznego.