INDEKS AUTORSKI

Jerzy Szymura


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z problematyki wartości poznawczych w neoheglizmie brytyjskim. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 145-200, 1983. Szymura, Jerzy.

# wartość poznawcza # neoheglizm # monizm # filozofia brytyjska #
TREŚĆ. (A) Wprowadzenie. I. Aksjomat stosunków wewnętrznych. II. Wartości poznawcze: prawda i rzeczywistość. III. Dyskusje wokół stanowiska neoheglistów.

O tym, jak Bertrand Russell rozprawił się z absolutnym monizmem. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 265-280, 1990. Szymura, Jerzy.

# RUSSELL, Bertrand # neoheglizm # monizm # BRADLEY, Francis Herbert #
ABSTRAKT. Artykuł przedstawia teorię relacji wewnętrznych F. H. Bradleya i innych neoheglistów brytyjskich. Według B. Russella teoria ta: (1) powstała w wyniku przesądu logicznego, zgodnie z którym każde zdanie jest zdaniem podmiotowo-orzecznikowym; (2) redukuje błędnie każdy stosunek do własności całości tworzonych przez elementy tego stosunku; oraz (3) nie pozwala opisać adekwatnie tzw. relacji asymetrycznych. Autor, analizując neoheglowską koncepcję sądu jako stwierdzającego relację, starał się pokazać, iż wszystkie te zarzuty - i tym samym rozpowszechniona opinia o neoheglizmie - są fałszywe.