INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Taranienko


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czas i przestrzeń Joyce'a (o epizodzie dramatycznym "Ulissesa"). Studia Filozoficzne, nr 6, 97-118, 1969.

# JOYCE, James # literatura # czas # przestrzeń #
TREŚĆ. I. W stronę dramatu. II. Szkielet Circe. III. Kształt kultury.

Medium - czyli lekarstwo na atrofię uczuciowości. [Rec. Read, Herbert. Art and Alienation. The Role of the Artist in Society]. Studia Filozoficzne, nr 2, 222-226, 1970.

Kultura i znak. [Rec. Kłoskowska, Antonina. Z historii i socjologii kultury]. Studia Filozoficzne, nr 2, 249-254, 1971.

Geneza - istota - struktura. Studia Filozoficzne, nr 1, 153-169, 1972. Taranienko, Zbigniew.

# geneza # istota # struktura # LÉVI-STRAUSS, Claude #
ABSTRAKT. Rozumienie pojęć "genezy" i "istoty" warunkuje proces i wyniki badań genetycznych. Oba te pojęcia są wzajemnie ze sobą sprzężone, badanie zakresu jednego z nich umożliwia pogłębienie drugiego. Marksistowski model badań genetycznych wskazuje na konieczność uchwycenia rzeczywistości w obu przekrojach: czasowym i logicznym; warto stąd sprawdzić, czy strukturalna propozycja Lèvi-Straussa może być w jakikolwiek sposób użyteczna w badaniach genezy zjawiska społecznego. Lèvi-Strauss uważa, że historia (przekrój czasowy) posiada wartość instrumentalną w stosunku do etnologii (przekrój logiczny). W praktyce wykorzystuje on częściowo metody historyczne, choć jego wzorzec badań oparty jest o prymat statyki nad dynamiką. "Struktura" nabiera jakości absolutnego bytu, stąd model Lèvi-Straussa nie mieści się w ramach koncepcji marksistowskiej. W badaniach genetycznych, przy ujęciu dialektycznym można rozumieć "strukturę" szerzej niż układ formalny, jeśli zasadą budowy struktury będzie ujawnienie istotnej sprzeczności, powodującej jej rozwój, zmiany, wreszcie rozsadzenie. Ujęcie to uniemożliwia tradycyjny błąd genetyzmu: "regressus ad infinitum". Różni się ono od badania pełnego procesu tym, ze jest konstrukcją dokonaną ze względu na badane zjawisko, a nie na cały proces. Może umożliwić pogłębienie badania istotnościowego (przekrój logiczny) i genetycznego (przekrój czasowy).

Strukturalizm w badaniach literackich. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-158, 1973. Taranienko, Zbigniew.

# strukturalizm # literaturoznawstwo # znak #
TREŚĆ. 1. Źródła i poprzednicy. 2. Trzy warianty. 3. Kategorie: struktura i znak.

Nowe miejsce kultury. [Rec. Kossak, Jerzy. Rozwój kultury w Polsce Ludowej]. Studia Filozoficzne, nr 6, 138-141, 1975.

Twórczość i blaga. Z Jarosławem Iwaszkiewiczem rozmawia Zbigniew Taranienko. Studia Filozoficzne, nr 12, 71-76, 1975.

# literatura # twórczośćy #