INDEKS AUTORSKI

Alfred Tarski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Prawda i dowód. Krzywicki, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 2, 9-30, 1984. Tarski, Alfred.

# prawda # dowodzenie / dowód #
ABSTRAKT. Artykuł jest w przybliżeniu tekstem dwóch odczytów wygłoszonych przez autora - jednego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley 19 marca 1963 r. (jako tzw. Faculty Research Lecture) i drugiego na Uniwersytecie Londyńskim 19 maja 1966 r. Angielski oryginał artykułu ukazał się w czasopiśmie "Scientific American", w zeszycie czerwcowym 1969 r. Przekład obecny, dokonany przez Jerzego Krzywickiego, różni się od oryginału w szczegółach zaproponowanych przez autora lub uzgodnionych z autorem. Szczegółowe przedstawienie zagadnienia zawarte jest w monografii autora [7]; czytelnik znajdzie tam również niektóre dane bibliograficzne opuszczone w obecnym artykule. W literaturze filozoficznej wysunięto różnorodne zarzuty i krytyczne uwagi wobec podstawowych myśli przedstawionych w [7]; w analizę wielu z tych zarzutów i polemikę z nimi znaleźć można w [8]. Cyfry w nawiasach kwadratowych odnoszą się do bibliografii podanej na końcu artykułu. "Studia Filozoficzne" dziękują Panu Pawłowi Mayewskiemu, wydawcy czasopisma amerykańskiego "Tematy", w którego nrze 31-32 z 1969 r. ukazał się przekład polski artykułu, za umożliwienie przedruku.