INDEKS AUTORSKI

Hanna Temkinowa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Socjalizm utopijny Gromad Ludu Polskiego (1835-1846). Myśl Filozoficzna, nr 1, 58-84, 1956.

# socjalizm utopijny # natura ludzka # własność #

"Lud Polski na emigracji" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 235-270. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Temkinowa, Hanna.

# filozofia polska # emigracja polska # rewolucyjni demokraci #

Bakunin a problemy filozofii historii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 175-212, 1961.

# BAKUNIN, Michaił Aleksandrowicz # historiozofia # postęp historyczny / cywilizacyjny / społeczny # wolność #
TREŚĆ. (A) Od Fichtego do Hegla. (B) Apologia "rozumnej" rzeczywistości. (C) Zasada negacji. (D) Apologia spontanicznego rozwoju dziejów.

Jednostka a społeczeństwo w koncepcji anarchizmu M. Bakunina. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 133-174, 1962.

# BAKUNIN, Michaił Aleksandrowicz # anarchizm # jednostka a społeczeństwo # wolność #

Bakunin i antynomie wolności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Temkinowa, Hanna.

# BAKUNIN, Michaił Aleksandrowicz # filozofia rosyjska # wolność # jednostka # państwo # społeczeństwo # anarchizm # ateizm #
TREŚĆ. Wstęp. I. Zarys biografii. II. Jednostka a historia. 1. Od Fichtego do Hegla. 2. Apologia "rozumnej" rzeczywistości. 3. Zasada negacji. 4. Apologia spontanicznego rozwoju dziejów. III. Jednostka a społeczeństwo. 1. W poszukiwaniu formuły wolności jednostki. 2. Negacja zasady władzy. 3. Spór o zasadę autonomii jednostki. 4. Utopia wolności "absolutnej". IV. Jednostka a religia. 1. Poszukiwanie Boga. 2. Ateizm wojujący. 3. Etyka kolektywistyczna.

"Plechanow - dialektyka procesu historycznego" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 217-233. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# PLECHANOW, Gieorgij #

Plechanow i "modele" marksizmu. [Rec. Plechanow, Jerzy. Historia rosyjskiej myśli społecznej]. Studia Filozoficzne, nr 4, 169-174, 1967.

"Worcell a socjalizm utopijny" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 271-287. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# filozofia polska # WORCELL, Stanisław Gabriel # socjalizm utopijny #
TREŚĆ. (A) Postęp i wskazania ewangeliczne. (B) Wizja przyszłości. (C) Spór o indywidualizm.