INDEKS AUTORSKI

Zygmunt Tobor


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria systemów a ideologia. [Rec. Lilienfeld, Robert. The Rise of Systems Theory. An Ideological Analysis]. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-185, 1981. Tobor, Zygmunt.

# teoria systemów # ideologia #

O pewnych rozumieniach ocen pierwotnych i wtórnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 53-64, 1989. Tobor, Zygmunt.

# aksjologia # ocena # metodologia etyki #
TREŚĆ. W opracowaniach podejmujących problematykę aksjologiczną bardzo często można się spotkać z rozróżnieniem ocen pierwotnych i wtórnych. W trakcie przeprowadzonej w artykule analizy okazało się, że po sprowadzeniu tego rozróżnienia do konkretnych koncepcji mamy do czynienia z różnym rozumieniem tych ocen oraz że nie we wszystkich koncepcjach przeprowadzenie tego rozróżnienia jest zasadne.