INDEKS AUTORSKI

Franciszek Tokarz (1897-1973)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Saccidānanda. Próby Upaniszad określenia Absolutu jako bytu (sat), świadomości (cit) i szczęśliwości (ānanda). Roczniki Filozoficzne, 5(3), 5-41, 1955/1957.

# upaniszady # filozofia indyjska # Absolut #

Teoria poznania Dharmakirti’ego. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 259-270, 1955/1957.

# DHARMAKIRTI # epistemologia #

Problem duszy w systemach indyjskich. Znak, nr 60, 714-746, 1959.

# filozofia indyjska # dusza # dżinizm # buddyzm # hinduizm #

W kwestii "teistycznych" i "ateistycznych" systemów indyjskich. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 73-88, 1967.

# filozofia religii # hinduizm # buddyzm # dżinizm #

Nauka samego Buddy czy późniejszy jej rozwój? Roczniki Filozoficzne, 15(1), 37-42, 1968. Tokarz, Franciszek.

# buddyzm # dharma # filozofia religii #

O logice indyjskiej (nyāya - vaiśesika). Studia Filozoficzne, nr 6, 95-102, 1970.

# filozofia indyjska # logika indyjska #


Życie i twórczość naukowa ks. doc. Franciszka Tokarza. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 209-212, 1974. Cyboran, Leon.