INDEKS AUTORSKI

Marek Tokarz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O akademickich podręcznikach logiki (felieton). Studia Filozoficzne, nr 3, 149-156, 1981.

# nauczanie logiki # logika #

Co to jest zdanie w sensie logicznym? Studia Filozoficzne, nr 9-10, 93-99, 1982. Tokarz, Marek.

# zdanie # logika / rachunek zdań #

Efektywność aktu mowy. Studia Filozoficzne, nr 10, 55-65, 1988.

# akt mowy # język # zdanie #
TREŚĆ. 1. Obiektyw zdania. 2. Założenia ontologiczne. 3. Skutki wypowiedzi. 4. Intencje. 5. Skuteczność. 6. Język i jego modele. 7. Logika skuteczności. 8. Kontekst wypowiedzi. 9. Modele pragmatyczne. 10. Wypowiedź i tekst. 11. Perswazja. 12. Osiągalność celów.

Wnioskowania asemantyczne. Studia Filozoficzne, nr 1, 183-198, 1990. Tokarz, Marek.

# pragmatyka # wnioskowanie #
ABSTRAKT. Tekst ten nie ma ambicji teoretycznych. Stanowi próbę przeglądu i popularyzacji dwóch mniej znanych filozofom działów pragmatyki: teorii implikatury i teorii presupozycji. Końcowe fragmenty artykułu przynoszą - przystępnym, mam nadzieję - wykład jednej z najciekawszych idei ostatnich lat: formalizmu Geralda Gazdara.