INDEKS AUTORSKI

Henryk Tomasik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Osoba jako byt i norma w filozofii kardynała Karola Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 173-180, 1985/1986. Tomasik, Henryk.

# WOJTYŁA, Karol # osoba # etyka katolicka #