INDEKS AUTORSKI


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Osobowość autorytarna - przegląd koncepcji. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 115-145, 1973. Toruńczyk, Barbara.

# osobowość # autorytaryzm # FROMM, Erich #
TREŚĆ. I. Psychoanalityczna koncepcja osobowości autorytarnej. 1. Osobowość autorytarna a założenia psychoanalizy społecznej. 2. Autorytaryzm u Ericha Fromma. 3. Autorytaryzm według "grupy z Berkeley". II. Rokeacha koncepcja osobowości dogmatycznej. 1. Założenia generalne. 2. Rokeacha teoria dogmatyzmu. 3. Uwagi koncepcji Rokeacha. III. Eysencka koncepcja osobowości i postaw społecznych.