INDEKS AUTORSKI

Bronisław Trentowski (1808-1869)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pisma o filozofii religii. Kozanecki, Tadeusz (oprac., komentarz i wstęp), 6-21, 140-146. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 11, 1965.
Wyd. książkowe: Pisma o filozofii religii. Kozanecki, Tadeusz (oprac. i wstęp). Warszawa, PWN, 1965.

# filozofia religii # filozofia Boga # mesjanizm # wiara a rozum # filozofia a teologia # objawienie (teofania) # duch narodu #
TREŚĆ. I. Wierzę w Boga. (A) Od wydawcy. (B) Wstęp: "Wierzę". 1. Przyczyna różnego rzeczy tej rozumienia. 2. Wiara Czerńców. 3. Wiara Czerwieńców. 4. Wiara Białych. II. Bożyca. (A) Od wydawcy. (B) Wstęp. 1. Czem teozofia. 2. Jako się ma teozofia do filozofii w ogóle. 3. Jako się ma teozofia do filozofii religii. 4. Jako się ma teozofia do teologii. 5. Jako się ma teozofia do wiary. 6. Podział teozofii. (C) Część pierwsza: Teogonia. 7. Orzeczenie teogonii i wykazanie jej treści. (D) Część wtóra: Teofania. 19. Orzeczenie teofanii oraz jej dzieje. 20. Podział teofanii. (E) Wiara Słowiańska, lub Etyka, piastująca Wszechświat. 128. Rzecz wstępna. III. Aneks. (A) Przedsłowie do "Nauczycielstwa". (B) Konspekty. (C) Listy Bronisława Ferdynanda Trentowskiego do Zygmunta Krasińskiego. (D) Spis treści rękopisu "Bożyca lub Teozofia". IV. Przypisy i komentarze. V. Indeks autorów cytowanych przez Trentowskiego. VI. Indeks pojęć.

O życiu wiecznym człowieka. Joachimowicz, Leon (przekład). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 55-116, 1970.

# nieśmiertelność # filozofia człowieka # Bóg a człowiek # panteizm #

Stosunek filozofii do cybernetyki oraz wybór pism filozoficznych z lat 1842-1845. Andrzej Walicki (wstęp i koment.). (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1974; wyd. 2 WN PWN, 2014.

Ss. LXIII+627.

Podstawy filozofii uniwersalnej. Wstęp do nauki o naturze. Żułkoś-Rozmaryn, Michał (tłum.), Garewicz, Jan (przypisy), Walicki, Andrzej (wstęp). (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1978.

Grundlage der universellen Philosophie, 1837. Vorstudien zur Wissenschaft der Natur oder Überlang von Gott zur Schöpfung nach den Grundsätzen der universellen Philosophie, 1840.
Ss. LIV, 888.

System wolnomularstwa loży "zur edlen Aussicht". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 364-375, 1980. Trentowski, Bronisław.

# wolnomularstwo # humanizm # religia #
TREŚĆ. I. Wprowadzenie (A) Prawa podstawowe. (B) Warunki reformy. (C) Słowo końcowe. II. Pierwsza podróż.