INDEKS AUTORSKI

Bogumiła Truchlińska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia sztuki Bogdana Suchodolskiego. Studia Filozoficzne, nr 153-166, 1985. Truchlińska, Bogumiła.

# SUCHODOLSKI, Bogdan # filozofia sztuki # piękno # społeczna rola sztuki #
ABSTRAKT. W twórczości B. Suchodolskiego ważkie miejsce zajmują rozważania dotyczące sztuki. W okresie międzywojennym punktem wyjścia tych rozważań była konstatacja kryzysu kultury i upadku znaczenia sztuki. Suchodolski zjawiska te wiąże z pogłębiającym się współcześnie rozdźwiękiem między kulturą a życiem. Poprzez odwołania do historii i wykazanie znaczenia sztuki w epokach minionych Suchodolski dowodzi, że życie jest jedynym źródłem sztuki oraz wskazuje na szerokie rozumienie piękna i sztuki, odkrywa ich związek z życiem i ich wielorakie funkcję: m.in. społeczną, wychowawczą, etyczną. Jest tu implicite wyrażone przekonanie o integralnym oddziaływaniu dzieł sztuki na osobowość ludzką.