INDEKS AUTORSKI

Andrzej Trybulec


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Modelowanie procesów informacyjnych nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 103-112, 1972. Trybulec, Andrzej.

# informacja # klasyfikacja nauk # naukoznawstwo #
ABSTRAKT. Jedną z możliwych metod opracowania klasyfikacji badań naukowych (ewentualnie dokumentów naukowych) jest metoda socjometryczna, uwzględniająca przy wydzielaniu dziedzin badań naukowych wielkość przepływów informacji między tymi dziedzinami. Uwzględniając fakt, że przepływy informacji między dziedzinami badań są uwarunkowane nie tylko występowaniem podobnych obiektów badań, lecz także występowaniem podobnych metod badań, stosowaniem wyników jednej z tych dziedzin w drugiej, współwystępowaniem w badaniach kompleksowych bądź w zastosowaniach, możemy stwierdzić, że klasyfikacja socjometryczna może się istotnie różnić od klasyfikacji opartych na analizie tematyki badań, klasyfikacji, które nazywać będziemy racjonalnymi.