INDEKS AUTORSKI

Janusz Trybusiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienia historyzmu w twórczości Jana Pawła Woronicza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 5-65, 1959. Trybusiewicz, Janusz.

# WORONICZ, Jan Paweł # filozofia polska # historyzm # mesjanizm #

Gaston Berger i jego filozofia prospektywna. [Rec. Berger, Gaston. L'homme moderne et son éducation]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 267-270, 1963.

Człowiek w myśli renesansu. [Rec. Suchodolski, Bogdan. Narodziny nowożytnej filozofii człowieka]. Studia Filozoficzne, nr 3, 197-204, 1964.

Rosja i Europa - rosyjski dylemat. [Rec. Walicki, Andrzej. W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa]. Studia Filozoficzne, nr 2, 244-252, 1966.

Idea wolności w myśli Benjamina Constant. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 5-48, 1967. Trybusiewicz, Janusz.

# CONSTANT, Benjamin # wolność # liberalizm # filozofia społeczna #
TREŚĆ. (A) Pierwsze wyznanie wiary. (B) Wynik nowych doświadczeń: "Adolf". (C) Epoka handlu. (D) Wolność. (E) Liberalna idea wolności a problem "porządku". (F) Wolność a duch interesu.

Człowiek - rozum czy historia? [Rec. Suchodolski, Bogdan. Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Tom 2]. Studia Filozoficzneem>, nr 3-4, 132-138, 1968.