INDEKS AUTORSKI

Józef Turek (1946-2010)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Poglądy metakosmologiczne G. Lemaître’a. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 31-47, 1984.

# LEMAITRE, Georges # kosmologia # metodologia nauki #
TREŚĆ. Wstęp. 2. Ontyczno-epistemologiczny status nauki. 3. Teoria wiedzy naukowej. 4. Metodologia kosmologii. 5. Zakończenie.

The Consequences of Cognitive Psychology for Research in Theory of Growth of Scientific Knowledge. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 59-74, 1985.

# LEMAITRE, Georges # kosmologia # rozwój nauki # psychologia poznawcza #
TREŚĆ. 1. Introduction. 2. Lemaître’s Genesis of the Idea of the Expending Universe. 3. The main points of the Lemaître’s Contribution. 4. Conclusions.

Tomaszowe ujęcie czasowej nieskończoności wszechświata a współczesna kosmologia. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 103-125, 1986. Turek, Józef.

# TOMASZ z Akwinu, św. # wszechświat # kosmologia # nieskończoność #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Poglądy św. Tomasza z Akwinu. 3. Zagadnienie początku w kosmologii. 4. Zakończenie.

Założenia problematyki nieskończoności wszechświata w kosmologii Robertsona-Walkera. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 23-51, 1989/1990. Turek, Józef.

# wszechświat # kosmologia # nieskończoność #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Koncepcja nieskończoności wszechświata w kosmologii Robertsona-Walkera. 3. Założeniowy charakter prezentowanej problematyki. 4. Zakończenie.

[Rec. Heller, Michał. Teoretyczne podstawy kosmologii]. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 274-277, 1989/1990.