INDEKS AUTORSKI

Leszek Turek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O dorobku estetycznym Michała Sobeskiego. [Rec. Sobeski, Michał. Myśl a marmur i inne szkice estetyczne]. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 295-299, 1960.

Historia sztuki a socjologia. [Rec. Hauser, Arnold. Philosophie der Kunstgeschichte]. Studia Filozoficzne, nr 5, 189-199, 1960.

[Rec. Zagadnienia Estetyki, I, 1958. Wyd. Akademii Nauk ZSRR]. Estetyka. I, 380-384, 1960.

Wokół problemów typologii. (Na tle dyskusji we współczesnej estetyce marksistowskiej). Studia Filozoficzne, nr 2, 29-48, 1962.

# estetyka # historyzm # typologia # AUERBACH, Erich #
TREŚĆ. 1. Historyzm i typologia. 2. W konfrontacji z Auerbachem. 3. Epoka, kultura i styl.

Świadomość tragiczna jako kategoria antropologii filozoficznej Anatola Łunaczarskiego. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 43-62, 1969.

# ŁUNACZARSKI, Anatolij # antropologia filozoficzna # tragizm #

Eschatologia i rewolucja (Z badań nad rosyjskimi źródłami doktryny współczesnego antykomunizmu). Studia Filozoficzne, nr 2, 83-116, 1971. Turek, Leszek.

# filozofia rosyjska # rewolucja # eschatologia # antykomunizm # BIERDIAJEW, Nikolaj Aleksandrowicz # BUŁHAKOW, Siergiej # BERNSTEIN, Eduard # STRUWE, Piotr #
TREŚĆ. (A) Rewizjonistyczna strukturalizacja doktryny Marksa i jej leninowskiego rozwinięcia oraz liberalno-konserwatywna krytyka praktyki politycznej bolszewizmu. (B) Analiza ideologicznych źródeł rewizjonistycznej deformacji obrazu marksizmu-leninizmu w doktrynie rosyjskiego burżuazyjnego liberalizmu i konserwatywnego neosłowianofilstwa. (C) Marksizm a tradycyjne wzorce historiozofii europejskiego obszaru kulturowego. (D) Leninizm wobec eschatologicznych zniekształceń rewolucyjnej nauki Marksa.

Żywioł i świadomość. Leninizm z perspektywy wielkiego sporu (I). Człowiek i Światopogląd, nr 4, 5-22, 1972.

# LENIN, W. I. # filozofia rosyjska #

Antynomie etyki heroicznej. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 85-104, 1973. Turek, Leszek.

# etyka # heroizm # filozofia rosyjska #