INDEKS AUTORSKI

Mieczysław Turek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Carnapa ujęcie wzajemnej relacji terminów teoretycznych i obserwacyjnych. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 85-101, 1974. Turek, Mieczysław.

# CARNAP, Rudolf # terminy obserwacyjne # terminy teoretyczne #

Aktualne kontrowersje wokół tzw. tez Duhema-Quine’a. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 39-52, 1978.

# filozofia nauki # DUHEM, Pierre # QUINE, William Van Orman # holizm #