INDEKS AUTORSKI

Anna Turowiczowa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Cottier, Marie-Martin. Romantyczna koncepcja historii. Od Hegla do Marksa. Znak, nr 52, 1958.

PRZEKŁAD. Étienne Gilson. Szkoła na rozdrożu. 1954. Znak, nr 54, 1347-1361, 1958.

PRZEKŁAD. Mounier, Emmanuel. Co to jest personalizm? oraz wybór innych prac. Krasiński, Andrzej (wybór i red.), Krasiński, Andrzej i Turowiczowa, Anna i Eska, Donata (tłum.). Kraków, Znak, 1960.