INDEKS AUTORSKI

Włodzimierz Tyburski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

F. Bogacki o etyce i moralności. Studia Filozoficzne, nr 12, 127-135, 1974. Tyburski, Włodzimierz.

# BOGACKI, Feliks # etyka # fakty a wartości # natura ludzka #
TREŚĆ. 1. Koncepcja nauki a metoda pozytywna. 2. Problem natury ludzkiej. 3. O realizm w etyce. 4. Etyka jako nauka. 5. Prawa moralne a prawa przyrody. 6. Rola uczuć i rozumu w postępowaniu moralnym człowieka.

Etyka i jej zadania w ujęciu Juliana Ochorowicza. Etyka, t. 14, 255-267, 1975.

# OCHOROWICZ, Julian # etyka # natura człowieka #
TREŚĆ. (A) Struktura etyki. (B) Zagadnienie natury człowieka. (C) O realizm w etyce. (D) Uwagi końcowe.

[Rec. Klimowicz, Ewa. Utylitaryzm w etyce. Współczesne kontrowersje wokół etyki Johna Stuarta Milla]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (1), 23-27, 1975.

[Rec. Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. II. Skarga, Barbara (red.)]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (3), 191-193, 1976.

[Rec. Szmyd, Jan. Jan Hempel. Idee i wartości]. Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 34-37, 1977.

Pozytywiści polscy o przedmiocie etyki. Etyka, t. 15, 113-125, 1977.

# ŚWIĘTOCHOWSKI, Aleksander # OCHOROWICZ, Julian # etyka naukowa # pozytywizm #
TREŚĆ. (A) Etyka teoretyczna Aleksandra Świętochowskiego. (B) Etyka jako nauka. (C) O etykę niezależną.

Dyskusje wokół modelu etyki w polskiej filozofii przełomu XIX i XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 8, 131-143, 1979.

# filozofia polska # etyka naukowa # OCHOROWICZ, Julian # TWARDOWSKI, Kazimierz #
TREŚĆ. (A) Etyka naukowa a etyka filozoficzna. (B) J. Ochorowicz o roli etologii i etoplastii. (C) Koncepcja etyki naukowej Kazimierza Twardowskiego. (D) Uwagi końcowe.

[Rec. Głombik, Czesław. Tradycja i interpretacje. Antoni Molicki a reakcja katolicka wobec polskiej "filozofii narodowej"]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 151-154, 1979.

[Rec. Nravstvennyj progres i ličnost'. Metodologičeskije voprosy nravstvennogo progressa i soveršenstvovanija ličnosti. Tematičeskij sbornik. Valjulis i in. (red.)]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 163-167, 1979.

[Rec. Głombik, Czesław. Metafizyka kultury. Grabmann - Maritain - neoscholastyka polska]. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 209-212, 1984.

Antoni Złotnicki (1857-1924). Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 141-144, 1986. Tyburski, Włodzimierz.

# ZŁOTNICKI, Antoni #

[Rec. Jedynak, Stanisław. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy]. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 187-189, 1989.