INDEKS AUTORSKI

Joanna Ugniewska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Leopardi - w poszukiwaniu podstaw etyki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 59-74, 1974.

# LEOPARDI, Giacomo # etyka # tragizm # natura człowieka #

Wartości oświecenia jako aktualne wartości marksizmu. [Rec. Timpanaro, Sebastiano. Sul materialismo]. Studia Filozoficzne, nr 6, 159-163, 1974.

Psychoanaliza - nauka czy utopia? [Rec. Timpanaro, Sebastiano. Il lapsus freudiano. Psicoanalisi e critica testuale]. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-176, 1976. Ugniewska, Joanna.

Problematyka postępu we włoskim Risorgimento. Studia Filozoficzne, nr 2, 135-146, 1977. Ugniewska, Joanna.

# filozofia włoska # postęp #
ABSTRAKT. Artykuł ten prezentuje główne nurty refleksji nad ideą postępu we Włoszech w okresie Risorgimenta. Jeśli wspólna jest im ogólna, historiozoficzna perspektywa "postępowych losów" ludzkości, to wersje te różnią się znacznie od siebie, gdyż pojęcie postępu uwikłane jest ściśle w kontekst narodowo-społeczny i odzwierciedla ideologiczne postawy właściwe poszczególnym orientacjom. Wyodrębnione zostały trzy zasadnicze wersje włoskiej refleksji nad postępem: liberalna, demokratyczna i "oświeceniowa", tj. nawiązująca bezpośrednio do osiemnastowiecznej interpretacji postępu, gwałtownie polemiczna wobec opatrznościowego i idealistycznego charakteru, w jaki wyposażony został jego romantyczny model.

Kwestia społeczna w ideologiach włoskiego Risorgimenta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 69-87, 1978.

# filozofia włoska # filozofia społeczna # ideologia # postęp społeczny #

Główne nurty włoskiej myśli filozoficznej. [Rec. Współczesna filozofia włoska (wybrane teksty z historii filozofii). Nowicki, Andrzej (wyb., tłum., wstęp)]. Studia Filozoficzne, nr 2, 169-171, 1978.

Miejsce techniki w kulturze.[Rec. Rossi, Paolo. Filozofowie i maszyny]. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-172, 1979.

Giordano Bruno - między filozofią a antropologią. [Rec. Nowicki, Andrzej. Giordano Bruno]. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-171, 1980.

Carlo Pisacane - narodowo-społeczne programy włoskiego socjalizmu risorgimenta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 77-100, 1981. Ugniewska-Dobrzańska, Joanna.

# filozofia włoska # PISACANE, Carlo # filozofia społeczna # historia myśli socjalistycznej #