INDEKS AUTORSKI

Maciej Uliński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Fiut, Ignacy S. Sprawozdanie z konferencji dydaktyków filozofii i socjologii - Kraków 1979. Studia Filozoficzne, nr 3, 173-176, 1980.

# nauczanie filozofii #

Prawda na cenzurowanym. [Polemika z: Szawarski, Zbigniew. Praktyka moralna jako kryterium prawdy w etyce]. Studia Filozoficzne, nr 12, 131-137, 1980.

# praktyka # kryterium prawdy # metaetyka # naturalizm etyczny #

Spór o słynny fragment "Traktatu o naturze ludzkiej" Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 10, 165-175, 1987. Uliński, Maciej.

# HUME, David # metaetyka # powinność #
ABSTRAKT. W artykule przedstawiony jest współczesny spór o interpretację znanego fragmentu "Traktatu o naturze ludzkiej" D. Hume’a (Księga III, część I, punkt 2, według polskiego wydania, Warszawa 1963, t. 2. S. 259-260). Fragment ten, zdaniem wielu filozofów, zawiera rozumowanie ostatecznie kompromitujące wszelkie roszczenia naturalistycznej metaetyki. Od połowy lat pięćdziesiątych bieżącego stulecia zaczęły się pojawiać odmienne, znacznie dla naturalizmu korzystniejsze jego interpretacja. Analizując zarówno pro-, jak też antynaturalistyczne interpretacje wspomnianego fragmentu, autor zmierza ku konkluzji, iż ktokolwiek powołuje się na autorytet Hume’a w celu wsparcia własnych koncepcji metaetycznych nie powinien abstrahować od jego poglądów ontologicznych, epistemologicznych i psychologicznych. Kto postępuje inaczej winien jest swoistego nadużycia autorytetu.

Zdania faktualne a wyrażenia performatywne - kilka uwag o propozycjach Maxa Blacka. Studia Filozoficzne, nr 3, 149-154, 1989. Uliński, Maciej.

# BLACK, Max # fakty a wartości # wnioskowanie # powinność #
TREŚĆ. Artykuł jest próbą krytycznej analizy przedstawionych przez Maxa Blacka przykładów, mających, jego zdaniem, ukazywać związek pomiędzy określonymi przesłankami (sądami) faktualnymi a wyrażeniami orzekającymi powinność.