INDEKS AUTORSKI

Bohdan Urbankowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Mieszczański humanizm na progu ciemności. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 197-231, 1969.

# humanizm # mieszczaństwo # faszyzm # literatura #

Paradoksy Renana. Studia Filozoficzne, nr 2, 147-165, 1971.

# RENAN, Ernst # filozofia religii # pozytywizm # filozofia francuska #
TREŚĆ. (A) Paradoks pierwszy: Epigon - prekursorem. (B) Paradoks drugi: Heretyk obrońcą religii.(C) Paradoks trzeci: Krytyk obrońcą epoki. (D) Paradoks czwarty: Sceptyk optymistą.

Powroty Zaratustry. [Rec. Odujew, S. F. Tropami Zaratustry]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 271-279, 1972.

Twórczość Stanisława Brzozowskiego tematem konferencji naukowej. [Sprawozdanie]. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 236-245, 1972.

Współczesna filozofia człowieka. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 176-188, 1972.

# filozofia człowieka #

Znaczenie myśli kopernikowskiej. [Sprawozdanie z sesji]. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 157-164, 1972.

Dostojewskiego walka z szatanem. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 135-153, 1973.

# DOSTOJEWSKI, Fiodor # literatura #
TREŚĆ. 1. Symbole, paradoksy i idee. 2. Uczniowie Antychrysta. 3. Stiepan Wierchowieński. 4. Piotr Wierchowieński. 5. Kiriłow. 6. Stawrogin. 6. Szatow i problem zbawienia.

Metafizyka ciała - krytyka i inspiracja. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-121, 1975.

# filozofia życia # ciało ludzkie # NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # BERGSON, Henri # BRZOZOWSKI, Stanisław #
ABSTRAKT. Zadaniem tego szkicu jest prezentacja jednego tylko spośród wielu problemów, jakie pojawiły się na horyzoncie tzw. filozofii życia. Wymaga to pominięcia wielu ciekawych zagadnień i przewartościowania innych: w wielu przypadkach będzie to bowiem zadawanie tekstom takich pytań, jakich sami filozofowie nie stawiali.

Przewartościowanie romantyzmu. (Refleksje moderatora obrad w sekcji "Koncepcja twórczości w filozofii polskiej"). Studia Filozoficzne, nr 1, 17-35, 1978.

# twórczość # romantyzm polski # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Dialektyka teorii i praktyki. (B) Dialektyka wolności i ideału. (C) Dialektyka kreacji i autokreacji. (D) Dialektyka indywidualizmu i patriotyzmu. (E) Dialektyka patriotyzmu i uniwersalizmu. (F) Zakończenie: romantyzm dla przyszłości.

Romantyzm bez złudzeń. Studia Filozoficzne, nr 10, 45-54, 1978.

# DEMBOWSKI, Edmund # romantyzm polski #

Cieszkowski: romantyzm dla przeszłości. Studia Filozoficzne, nr 11, 47-61, 1978.

# CIESZKOWSKI, August # romantyzm polski # historiozofia # filozofia czynu #
TREŚĆ. 1. Tajemnica pseudopowieści. 2. Tworzenie przyszłości. 3. Heroizm i palingeneza.

Świat jako dzieło sztuki. Studia Filozoficzne, nr 2, 37-50, 1979.

# LIBELT, Karol # dzieło sztuki # umnictwo # wyobraźnia # czyn #
TREŚĆ. 1. Wyobraźnia przeciw rozumowi. 2. Umnictwo. 3. Estetyka fizyczna. 4. Etyczne źródła filozofii.

Romantyzm jako model kultury narodowej. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-147, 1979. Urbankowski, Bohdan.

# romantyzm polski # kultura narodowa # filozofia polska # KAMIEŃSKI, Henryk #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne: logika romantyzmu. 2. Romantyzm pracy.

Wstęp do Słowackiego. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-26, 1979.

# SŁOWACKI, Juliusz # patriotyzm # idealizm # indywidualizm #
TREŚĆ. I. Wizja genezyjska. II. Dygresja o biografii poety i jego epoki. III. Ciąg dalszy ewolucji. IV. Przezwyciężenie materializmu. V. Idealizm jako uzasadnienie indywidualizmu. VI. Idealizm jako uzasadnienie patriotyzmu. V. Idealizm jako formułą godząca indywidualizm z patriotyzmem: nadindywidualizm polski.

Uniwersalizm jako program filozofii narodowej. Studia Filozoficzne, nr 4, 133-156, 1980. Urbankowski, Bohdan.

# TRENTOWSKI, Bronisław # filozofia narodowa # uniwersalizm # filozofia religii #
TREŚĆ. 1. Paradoksy recepcji Trentowskiego. 2. Heglizm i różnojednia. 3. Kontrowersyjne pomysły: Bóg i metamorfozy. 4. Wychowywanie Boga. 5. Wieczność przesypujących się kamieni. 6. Wiara i religia Trentowskiego. 7. Program polityczny Trentowskiego.