INDEKS AUTORSKI

Ryszard Urbański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wychowanie estetyczne jako antidotum na zmęczenie industrialne. Studia Filozoficzne, nr 4, 171-177, 1980. Urbański, Ryszard.

# eutyfronika # wychowanie # społeczna rola sztuki #
TREŚĆ. 1. Podstawowe pojęcia i przesłanki. 2. Recepcja sztuki i ekspresja artystyczna jako mechanizmy potęgujące sferę uczuciowo-wolicjonalną osobowości. 3. Podsumowanie.