INDEKS AUTORSKI

Aleksander Usowicz (1912-2002)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Kłósak, Kazimierz. Konstanty Michalski (1879-1947). Kraków, Drukarnia "Powściągliwość i Praca", 1949. Usowicz, Aleksander i Kłósak, Kazimierz.

# MICHALSKI, Konstanty Aleksander ks. # filozofia polska # filozofia katolicka #
TREŚĆ. (A) Ks. A. Usowicz: Życie i dzieła ks. K. Michalskiego. (a) Wstęp. I. Młode lata. II. Na katedrze profesorskiej. III. Sceptrum regimnis. IV. W polskiej Akademii Umiejętności. V. Praca organizacyjno-społeczna. VI. U schyłku życia. VII. Idee przewodnie. VIII. Temperament i charakter. (B) Ks. K. Kłósak: Analiza twórczości naukowej ks. K. Michalskiego. (a) Wstęp. I. Studia nad polską filozofią scholastyczną. II. Studia nad filozofią zachodnią XIV w. III. Corpus Philosophorum Medi Aevi. IV Studia nad myślą filozoficzno-teologiczną Dantego. V. Tomistyczna filozofia dziejów. VI. Studia nad życiem Brata Alberta. (C) Bibliografia. I. Prace drukowane ks. K. Michalskiego. II. Rękopisy ks. K. Michalskiego. III. Dokumenty rękopiśmienne do życia ks. K. Michalskiego. IV. Artykuły i wzmianki o ks. K. Michalskim. (D) Skorowidz osób. (E) Spis treści. Stron 249.

Ks. Konstanty Michalski (1879-1947). [Wspomnienie]. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 428-435, 1948.

Władza państwowa w służbie narodu. Fragment z filozofii średniowiecznej. Roczniki Filozoficzne, I, 278-281, 1948.

# władza # osoba #

Człowiek religijny. Roczniki Filozoficzne, II-III, 125-145, 1949-1950.

# filozofia religii # człowiek # mistycyzm # przeżycie religijne #
TREŚĆ. I. Cechy istotne przeżyć religijnych. 1. Przekonania o rzeczywistym istnieniu Bytu ponadświatowego. 2. Łączność człowieka z istotą ponadświatową. 3. Wewnętrzny konflikt. 4. Niepokój duchowy. 5. Ocena świata. II. Religijność optymistów i pesymistów. III. Mistyk i działacz religijny. 1. Podstawowe przeżycie religijne. 2. Inne cechy psychologiczne. 3. Wartościowanie typu mistycznego i prorockiego. IV. Religijność emocjonalna i racjonalna. V. Typ uczuciowy, kontemplacyjny i woluntarystyczny.

Współczesna filozofia religii. Znak, nr 50-51, 911-919, 1958.

"O autorze książki" w: Michalski, Konstanty. Między heroizmem a bestialstwem. 331-349. Wyd. 3, uzup. Kraków, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2010. Usowicz, Aleksander.

# KONSTANTY, Michalski # filozofia polska # filozofia katolicka #
TREŚĆ. (A) Młode lata. (B) W służbie nauki. (C) U schyłku życia. (D) Mediewistyka. (E) Filozofia Boga. (F) Problem człowieka.