INDEKS AUTORSKI

Jan VETULANI


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Epistemologiczne poglądy Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 11-20, 1965.

# AJDUKIEWICZ, Kazimierz # epistemologia # konwencjonalizm # empiryzm # realizm #

Wartość logiczna zdań wartościujących. Studia Filozoficzne, nr 2, 75-86, 1966.

# wartość logiczna # zdania wartościujące #

"Papież Urban V wobec nowo zakładanych uniwersytetów środkowoeuropejskich" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 203-228. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966. Vetulani, Jan.

# katolicyzm # uniwersytet # społeczna rola religii #