INDEKS AUTORSKI

Jadwiga Wais


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozof w świecie wartości - Dawid Hume. Studia Filozoficzne, nr 5, 133-144, 1980. Wais, Jadwiga.

# HUME, David # wartość # natura ludzka #

Filozofia a psychoterapia. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 67-79, 1985. Wais, Jadwiga.

# psychoterapia # PLATON # ARYSTOTELES # PAWEŁ z Tarsu #
ABSTRAKT. Artykuł zarysowuje możliwości współpracy między filozofią i psychoterapią. Omawiane koncepcje: Platona koncepcja erosa, Arystotelesa koncepcja teoretycznej kontemplacji i przyjaźni, Pawła z Tarsu teoria procesu urzeczywistniania, mogą stanowić pomost między myślą antyczną a współczesnymi teoriami psychoterapeutycznymi. Zawierają one konkretne propozycje terapeutyczne, warte rozważenia przez ludzi z kręgu kultury europejskiej, zwłaszcza psychoterapeutów.