INDEKS AUTORSKI

Ignacy Wald


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Światopoglądowe znaczenie nauki Pawłowa. Myśl Filozoficzna, nr 3, 365-378, 1952. Wald, Ignacy.

# światopogląd # psychologia # PAWŁOW, Iwan Pietrowicz # fizjologia #
TREŚĆ. 1. Podstawowe wiadomości o fizjologii wyższych czynności nerwowych. 2. Materialistyczno-dialektyczny charakter nauki Pawłowa. 3. Nauka Pawłowa przyrodniczym ugruntowaniem leninowskiej teorii odbicia. 4. Nauka o pierwszym i drugim układzie sygnalizacyjnym i jej znaczenie. 5. Znaczenie teorii Pawłowa dla dalszego rozwoju nauki psychologii. 6. O dalszy rozwój nauki Pawłowa.