INDEKS AUTORSKI

Tomasz Walentynowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Materia a zagadnienie pluralizmu bytowego w metafizyce Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 218-221, 1980. Walentynowicz, Tomasz.

# ARYSTOTELES # pluralizm # metafizyka # substancja #
TREŚĆ. 1. Pluralizm jako filozofia konkretu. 2. Próba dialektycznej definicji rzeczy. 3. Pragmatyczna funkcja terminu jednostka. 4. Ontologiczna koncepcja substancji. 5. W kierunku metafizycznych ujęć konkretu. 6. Podsumowanie.