INDEKS AUTORSKI

Elżbieta Walicka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoriopoznawcze aspekty pojęcia "imago" u św. Tomasza i św. Bonawentury. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 119-137, 1975. Walicka, Elżbieta.

# TOMASZ z Akwinu, św. # BONAWENTURA, Giovanni Fidanza # obraz # epistemologia #

Zagadnienie istnienia w De ente et essentia św. Tomasza z Akwinu. [Polemika z: Ruciński, Brunon J. Zagadnienie istnienia w De ente et essentia Tomasza z Akwinu]. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 123-136, 1976.

# TOMASZ z Akwinu, św. # istota # metafizyka #
TREŚĆ. * Uwagi dyskusyjne. 1. Ustalenia terminologiczne. (a) Istota, materia, forma. (b) Natura, quidditas, substantia. (c) Subsystencja. 2. Rekonstrukcja porządków wyjaśniania metafizycznego.