INDEKS AUTORSKI

Mieczysław Wallis (1895-1975)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O przypadkach, w których badanie zmienia przedmiot badany.  Przegląd Filozoficzny, nr 4, 382-388, 1948.

# introspekcja # lustrzany obraz # przewidywanie #

Odkrycie filmu. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 158-173. 1949.

# estetyka # film #
TREŚĆ. * Pierwsza reakcja estetyki na film. * Rozwój filmu niemego. * Kinofobia intelektualistów. * Filmowcy i mężowie stanu odkrywają film. * Pionierzy estetyki filmu. * Podręczniki estetyki dotąd ignorują film. * Zakończenie.

Nowa historia estetyki [Rec. Gilbert, Katharine Everett & Kuhn, Helmut. A History of Aesthetics]. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 275-279, 1949.

"Stanisław Ignacy Witkiewicz jako teoretyk malarstwa" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 35-54. Warszawa, PIW, 1957.

# WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy # malarstwo # formizm # estetyka #
TREŚĆ. (A) Tło. (B) Teoria dzieła malarskiego. (C) Koncepcja dziejów sztuki. (D) Tradycje. (E) Ojciec i syn o malarstwie. (F) Witkacy a ekspresjonizm. (G) Uwagi krytyczne.

"Koncepcje biologiczne w humanistyce" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 307-330. Warszawa, PWN, 1959.

# humanistyka # biologizm # pokolenie #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Modele biologiczne. 3. Poglądy przypisujące rolę przemożną czynnikom biotycznym. 4. Zakończenie.

Geneza i podstawy malarstwa bezprzedmiotowego. Estetyka, I, 169-188, 1960.

# sztuka abstrakcyjna / bezprzedmiotowa # malarstwo # estetyka #
TREŚĆ. I. Uwagi terminologiczne. II. Geneza malarstwa bezprzedmiotowego. III. Podstawy malarstwa bezprzedmiotowego.

Świat sztuk i świat znaków. Estetyka, II, 37-52, 1961. Wallis, Mieczysław.

# semantyka sztuki # klasyfikacja sztuk # dzieło sztuki # znak #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Dzieła sztuki semantyczne i asemantyczne. (C) Zapisywanie dzieł sztuki za pomocą znaków umownych. (D) Odtwarzanie dzieł sztuki za pomocą znaków ikonicznych. (E) Zakończenie.

Sztuka średniowieczna jako język. Próba zastosowania pojęć semiologicznych do historii sztuki. Studia Estetyczne, t. 2, 27-30, 1965. Wallis, Mieczysław.

# średniowiecze # historia sztuki # semantyka sztuki #

"O pewnych trudnościach związanych z pojęciem znaku" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 213-222. Warszawa, PWN, 1967.

# znak # semiotyka #

Międzynarodowe Stowarzyszenie Estetyki Empirycznej. Ruch Filozoficzny, XXV (3-4), 205-206, 1967.

Henryk Elzenberg. (Wspomnienie pośmiertne). Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 97-108, 1967.

# ELZENBERG, Henryk # filozofia polska #

Przemiany w sztuce i przemiany w estetyce. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-18, 1972.

# sztuka współczesna # estetyka #

Gustaw Bychowski psychoanalityk i humanista (1895-1972). Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 105-108, 1973.

Wspomnienia i uwagi o Władysławie Witwickim. Ruch Filozoficzny, XXXIII (1), 15-22, 1975.

# WITWICKI # filozofia polska #