INDEKS AUTORSKI

Jerzy Walosik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rozumienie zjawiska nierówności społecznej w marksistowskim nurcie polskiej myśli społecznej lat 1884-1939. Studia Filozoficzne, nr 4, 147-156, 1984. Walosik, Jerzy.

# nierówność społeczna # filozofia polska # marksizm # klasy społeczne #
ABSTRAKT. Artykuł zawiera próbę rekonstrukcji poglądów teoretyków marksistowskiego nurtu polskiej myśli społecznej z lat 1884-1939, dotyczącej nierówności społecznych ujmowanych w trzech płaszczyznach. Pierwszą stanowi analiza zjawiska nierówności społecznej w aspekcie marksistowskiej teorii klas i walki klasowej oraz panowania klasowego. Drugą jest rozumienie nierówności społecznej w kontekście marksistowskiej teorii rozwoju społecznego i wizji przyszłych form egalitarnego społeczeństwa. Trzecią płaszczyzną jest koncepcja S. Rychlińskiego, wyjaśniająca zjawisko nierówności społecznej w kategorii stratyfikacji i struktury klasowej społeczeństwa.