INDEKS AUTORSKI

Halina Wantuła


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problem poczucia winy. Etyka, t. 7, 159-181, 1970. Wantuła, Halina.

# wina # samoświadomość # sprawiedliwość #
TREŚĆ. (A) Role przypisywane poczuciu winy w życiu osobowym i społecznym. (B) Geneza poczucia winy i warunki jego pojawiania się. (C) Składniki poczucia winy. (D) Różne formy przejawiania się poczucia winy. (E) Poczucie winy a wymierzenie sprawiedliwości i kary. (F) Egzystencjalne i preegzystencjalne poczucie winy.

O "Głównych zagadnieniach logiki". [Rec. Kraszewski, Zdzisław. Główne zagadnienia logiki]. Studia Filozoficzne, nr 7, 198-200, 1973.