INDEKS AUTORSKI

Andrzej Wąsek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W kwestii tzw. odmoralizowania prawa karnego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 225-241, 1985. Wąsek, Andrzej.

# prawo a moralność # prawo karne # filozofia prawa #
ABSTRAKT. Praca omawia różne aspekty problematyki odmoralizowania prawa karnego (m. in. Przez dekryminalizację przestępstw przeciwko moralności seksualnej, np. rozpowszechnianie pornografii, homoseksualizm). Autor zajmuje krytyczne stanowisko wobec dwóch skrajnych, demagogicznie pobrzmiewających haseł: 1) większego umoralnienia prawa karnego poprzez szerokie włączenie go w akcję moralnego przeobrażania społeczeństwa (wychowawcza funkcja państwa i prawa), 2) stopniowego "oczyszczania" prawa karnego z zadań i treści o charakterze moralnym, a to w imię jego unowocześnienia, pragmatyzmu i postępu. Z realizacją pierwszego hasła łączy się bowiem niebezpieczeństwo terroryzmu moralnego, z realizacją drugiego - odhumanizowanie prawa karnego.