INDEKS AUTORSKI

Jerzy Waserman


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Marksowska koncepcja emancypacji społecznej w teorii i praktyce. Studia Filozoficzne, nr 3, 159-168, 1983. Waserman, Jerzy.

# emancypacja # MARX, Karl # socjalizm #