INDEKS AUTORSKI

Wiktor Wąsik (1883-1963)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Benedykt Bornstein (1880-1948). [Wspomnienie, bibliografia]. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 444-451, 1948. Wąsik, Wiktor.

Historia filozofii polskiej. T. 1. Scholastyka, Renesans, Oświecenie. Warszawa, Pax, 1958.

# filozofia polska - podręczniki i antologie #
TREŚĆ. * Przedmowa. * Wstęp. * Filozofia polska. * Typy historyczne filozofii polskiej. * Literatura. I. Scholastyka. 1. Neoplatonizm. 2. Augustynizm. 3. Koncyliaryzm. 4. Terminizm. 5. Realizm. 6. Formalizm. 7. Charakterystyka Scholastyki krakowskiej. 8. Nauka średniowieczna. 9. Scholastycy "młodsi". 10. Popularyzacja. 11. Charakterystyka Scholastyki wileńskiej. 12. Zakończenie. 13. Literatura. II. Renesans. 1. Humanizm. 2. Epikureizm. 3. Filozofia przyrody. 4. Stoicyzm. 5. Filozofia praktyczna. 6. Platonizm. 7. Filozofia państwa. 8. Arystotelizm. 9. Filozofia wychowania. 10. Historiografia filozoficzna. 11. Reformacja. 12. Ośrodki nauki. 13. Współpraca z Europą. 14. Zakończenie. 15. Literatura. III. Oświecenie. 1. Pierwsze przebłyski. 2. Walka z postępem. 3. Przełom umysłowy. 4. Nawiązanie kontaktu z Zachodem. 5. Filozofia kultury. 6. Filozofia religii. 7. Filozofia wychowania. 8. Filozofia państwa. 9. Koncepcja nowej nauki i filozofii. 10. Logika i metodologia. 11. Etyka doświadczalna. 12. Historiozofia naturalistyczna. 13. Antykantyzm oświeceniowy. 14. Epigoni empiryzmu. 15. Zakończenie. 16. Literatura.

Historia filozofii polskiej. T. 2. Romantyzm. Warszawa, Pax, 1966. Wąsik, Wiktor.

# filozofia polska - podręczniki i antologie #
TREŚĆ. *Od Wydawnictwa. 1. Preromantycy (krytycyzm). 2. Mesjanizm, czyli filozofia absolutna. 3. Polska filozofia narodowa. 4. Filozofia instytucji. 5. Filozofia uniwersalna, czyli filozofie różnojedni. 6. Filozofia wyobraźni, czyli umnictwo. 7. Filozofia woli (czynu).