INDEKS AUTORSKI

Michał WASILEWSKI


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Dowody istnienia Boga u Melebranche`a" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 293-304. Warszawa, PWN, 1960. Wasilewski, Michał.

# MALEBRANCHE, Nicolas # dowody na istnienie Boga # kartezjanizm #
TREŚĆ. (A) Dowód ontologiczny. (a) Forma kartezjańska. (b) Forma własna. (B) Dowód fizyko-teologiczny. (C) Dlaczego u Kartezjusz nie mamy, a u Melebranche`a mamy dowód fizyko-teologiczny?