INDEKS AUTORSKI

Hanna Waśkiewicz (1919-1993)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria prawa prof. Jerzego Landego (próba charakterystyki). Roczniki Filozoficzne, 5(4), 271-302, 1955/1957.

# filozofia prawa # norma prawna # PETRAŻYCKI, Leon #

"De legibus" Cicerona - pierwszy w dziejach myśli europejskiej system filozoficzno-prawny. Roczniki Filozoficzne, 8(2), 39-52, 1960.

# CYCERON, Marcus Tullius Cicero # filozofia prawa #

"Drugie odrodzenie" prawa naturalnego. Roczniki Filozoficzne, 10(2), 115-151, 1962.

# filozofia prawa # prawo naturalne #

"Nowa nauka" prawa naturalnego Jacques Leclercqa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 229-253, 1967.

# LECLERCQ, Jacques # prawo naturalne # natura ludzka #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Próba określenia prawa naturalnego. 2. Niezmienna natura ludzka źródłem prawa naturalnego. 3. Stanowisko Leclercqa wobec negujących niezmienność natury ludzkiej. 4. Rozbieżności w stosowaniu niezmiennych norm prawa naturalnego. 5. Rozbieżności w wiedzy o prawie naturalnym. 6. Postulaty odnośnie do sposobu badań nad zagadnieniem prawa naturalnego. 7. Uwagi Leclercqa o brakach dotychczasowych badań nad prawem naturalnym. 8. Zakończenie.

Powszechność prawa naturalnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 119-134, 1968. Waśkiewicz, Hanna.

# prawo naturalne # filozofia prawa #
[Tekst zmieniony bez zgody Autorki, zob. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 1971 poniżej].
TREŚĆ. Wstęp. 1. Definicja powszechności oraz niezmienności prawa naturalnego. 2. Sposoby rozważań nad powszechnością oraz niezmiennością prawa naturalnego. 3. Analiza rezultatów badań nad ludami żyjącymi aktualnie w stanie prymitywnym. a) Negacja prawa naturalnego. b) Niedostateczność metod stosowanych przez przeciwników. c) Poprawniejsze metody stosowane przez obrońców prawa naturalnego. d) Wyniki badań M. Gluckmana. 4. Analiza rezultatów badań nad pozaeuropejskimi systemami religijnymi oraz kulturowymi. a) Wstęp. b) Analiza rezultatów badań nad Judaizmem. c) Analiza rezultatów badań nad Islamem. d) Analiza rezultatów badań nad Hinduizmem. e) Analiza rezultatów badań nad tradycją chińską. f) Analiza rezultatów badań nad Buddyzmem. * Konkluzja.

Historia teorii prawa naturalnego. Roczniki Filozoficzne, 16(2), 69-89, 1969.

# prawo naturalne # filozofia prawa #

Prawo naturalne - prawo czy norma moralna? Roczniki Filozoficzne, 18(2), 11-34, 1970.

# prawo naturalne # norma moralna # metodologia etyki # filozofia prawa #

Powszechność prawa naturalnego - ks. Józefowi Iwanickiemu w odpowiedzi. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 220-226, 1971. Waśkiewicz, Hanna.

# prawo naturalne # filozofia prawa #