INDEKS AUTORSKI

Józef Jacek Wątroba


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nieskończoność czasu według Zdzisława Augustynka. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 106-113, 1976. Wątroba, Józef Jacek.

# czas # AUGUSTYNEK, Zdzisław # nieskończoność #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Definicja czasu przez abstrakcję. 3. Czas fizyczny a świat materialny. 4. Stosunek nieskończoności czasu do nieskończoności czasowej świata materialnego. 5. Modele czasu. 7. Uwagi na zakończenie.