INDEKS AUTORSKI

Stanisława Wawrzonek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Koncepcja historycznego wyjaśniania kauzalnego w Szkole Poznańskiej i u W. B. Gallie’go. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 151-165, 1983. Wawrzonek, Stanisława.

# wyjaśnianie # filozofia polska # metodologia humanistyki # GALLIE, Walter Bryce #