INDEKS AUTORSKI

Andrzej Wawrzyniak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Koncepcja stosunku przyczynowego według Dawida Hume’a. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 39-51, 1964.

# HUME, David # przyczynowość #
TREŚĆ. 1. Analiza stosunku przyczynowego danego w doświadczeniu impresyjnym. 2. Uwyraźnienie koncepcji stosunku przyczynowego.

Filozofia Martina Heideggera w świetle nowszych opracowań. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 119-128, 1965.

# HEIDEGGER, Martin # różnica ontologiczna # dasein, jestestwo #

O właściwe rozumienie Heideggera. Znak, nr 130, 169-176, 1965.

# HEIDEGGER, Martin # metafizyka #

Nowsze tendencje esencjalizujące w neoscholastyce. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 87-104, 1966.

# neoscholastyka # esencjalizm # tomizm #

z: Zdybicka, Zofia J. Z dziejów metafizyki i nauk pokrewnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1968. Roczniki Filozoficzne, 16(1), 63-121, 1969.

# metafizyka # filozofia polska #

Bytowo-osobowy wymiar sumienia. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 125-138, 1980.

# WOJTYŁA, Karol # sumienie # osoba #

W sprawie konkretystycznego i abstrakcyjnego pojęcia bytu. [Polemika z Bakies, B.]. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 219-222, 1982.

# byt # metafizyka #

Uwagi nie-etyka. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 103-104, 1983. Wawrzyniak, Andrzej.

# decyzja # metodologia etyki #