INDEKS AUTORSKI

Ludwik Wciórka (1928-2000)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Szkice o Teilhardzie. Poznań, Ks. św. Wojciecha, 1973.

Ss. 259.

Ewolucja i stworzenie : próba reinterpretacji problematyki ewolucji i stworzenia na podstawie tomistycznej koncepcji partycypacji. Poznań, Ks. św. Wojciecha, 1976.

Ss. 156.

Filozofia człowieka. Skwara, Jerzy (red.). Warszawa, Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982.

Ss. 182.

"Wiedzieć że jest Bóg" : elementy teodycei. Poznań, Ks. św. Wojciecha, 1985.

Ss. 216.