INDEKS AUTORSKI

Tomasz Weiss (1929-1988)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914. Wrocław - Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. Weiss, Tomasz.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # modernizm # filozofia polska # PRZYBYSZEWSKI, Stanisław # BERENT, Wacław # PIEŃKOWSKI, Stanisław # BRZOZOWSKI, Stanisław # Młoda Polska # literatura a filozofia #
TREŚĆ. I. Chronologiczne ramy rozprawy. Cel rozprawy. II. Popularyzatorzy myśli Nietzschego w Polsce. III Przeciwnicy myśli Nietzschego w Polsce. IV. Stanisław Przybyszewski jako interpretator Nietzschego. Estetyka Nietzschego i polski modernizm. V. 1. Zwolennicy i entuzjaści Nietzschego w Polsce. 2. Wacław Berent. 3. Stanisław Pieńkowski. 4. Stanisław Brzozowski. VI. Zakończenie. (A) Bibliografia wzmianek, artykułów i prac książkowych o Nietzschem, które ukazały się w Polsce w latach 1890-1914. Układ chronologiczny. (B) Bibliografia wykorzystanych Polskich prac o Fryderyku Nietzschem, które ukazały się po roku 1914. (C) Indeks nazwisk do Bibliografii, wzmianek, artykułów i prac o Nietzschem, które ukazały się w Polsce w latach 1890-1914. (D) Bibliografia tłumaczeń utworów i dzieł Fr. Nietzschego w Polsce w latach 1890-1914. Układ chronologiczny. (E) Indeks nazwisk tłumaczy utworów i dzieł Fr. Nietzschego w Polsce w latach 1890-1914. (F) Wykaz źródeł wykorzystanych przy opracowaniu bibliografii recepcji Fr. Nietzschego w Polsce w latach 1890-1914. (G) Alfabetyczny wykaz czasopism literackich przejrzanych i wykorzystanych przy opracowaniu bibliografii. (H) Bibliografia obcojęzycznych dzieł i artykułów o Fr. Nietzschem wykorzystanych w rozprawie. Układ alfabetyczny.