INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Wendland


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Marksizm a "krytyczna teoria" Maxa Horkheimera. Studia Filozoficzne, nr 1, 53-71, 1974. Wendland, Zbigniew.

# HORKHEIMER, Max # marksizm # kryzys kultury #
TREŚĆ. 1. "Neomarksizm" - krytyczna teoria - rewizjonizm. 2. Pierwszy okres rozwoju - podstawy poznawcze krytycznej teorii. 3. Kryzys rozumu i cywilizacji. 4. Negatywna dialektyka, czyli idealizm historiozoficzny.