INDEKS AUTORSKI

Józef Werle


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Plebański, Jerzy. O interpretacjach mechaniki kwantowej. Myśl Filozoficzna,, nr 2, 39-78, 1954.

# mechanika kwantowa # interpretacja # epistemologia # FOCK, Vladimir #
TREŚĆ. I. Wstęp. II. Rola teorii w badaniu makroświata i mikroświata - Teorie statystyczne. III. Stanowisko mechaniki kwantowej w rozwoju teorii fizycznych. IV. Ujęcie zagadnienia w czystej mechanice kwantowej. V. Dyskusja w Związku Radzieckim nad znaczeniem funkcji ѱ. VI. Znaczenie teorii polowych w dyskusji interpretacyjnej. VII. Ewolucja wyobrażeń korpuskularnych. VIII. Korpuskularny aspekt skwantowanych pól. IX. Uwagi końcowe.

Kulturotwórcza rola nauki. Studia Filozoficzne, nr 11, 159-168, 1974. Werle, Józef.

# nauka a sztuka # filozofia kultury # społeczna rola nauki #
TREŚĆ. 1. Znaczenie słowa "kultura". 2. Stare i nowe formy kultury. 3. Przesuwanie się centrum sił kulturotwórczych. 4. Nauka jako podstawa współczesnej kultury materialnej. 5. Rola nauki w tworzeniu kultury umysłowej. 6. Wpływ nauki na kulturę artystyczną. 7. Wpływ nauki na literaturę.