INDEKS AUTORSKI

Włodzimierz Wesołowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z dyskusji nad nowym radzieckim podręcznikiem materializmu dialektycznego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 272-279, 1955.

Atlantycka polityka prawicowych labourzystów. [Rec. Socialist Union. Socialism and Foreign Policy. London, 1953]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 172-179, 1955.

Z problematyki uwarstwienia społecznego. [Rec. Class, Status and Power. Reader in Social Stratification. Bendix, Reinhard & Lipset, Seymour Martin (eds)]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 226-237, 1957.

Klasyfikacja i analiza schematów struktury klasowej. [Rec. Ossowski, Stanisław, Struktura klasowa...]. Studia Filozoficzne, nr 4, 138-144, 1958.

Uwarstwienie społeczeństwa według kryterium prestiżu. Studia Filozoficzne, nr 5, 101-137, 1958.

# prestiż # społeczeństwo # stratyfikacja społeczna #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Badania W. L. Warnera. 3. Jedno czy wielowymiarowa stratyfikacja? 4. Kryteria prestiżu. Podejście analityczne i operacyjne. 5. Jednostkowa czy różnorodna percepcja systemu statusu przez społeczeństwo? Rola systemu wartości. 6. Uwarstwienie community a uwarstwienie mass society. 7. Odrębne warstwy czy kontinuum szczebli? 8. Zakończenie.

Problemy socjologów - marksistów. [Rec. Wiatr, Jerzy J. Szkice o materializmie historycznym i socjologii]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 257-260, 1963. Wesołowski, Włodzimierz.